0966072501
365 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0966072501
Địa chỉ: 365 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên kết mạng xã hội